Veelgestelde Vragen – Huisartsenpraktijk De Karmel – Egmond aan den Hoef
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Karmel
Herenweg 269 A 1934 BC
Egmond aan den Hoef

Veelgestelde Vragen

U bent ingeschreven op naam van de praktijk.

Bij het maken van een afspraak kunt u vragen om een afspraak met een specifieke huisarts. Als er spoed is of als het erg druk is, is dit niet altijd mogelijk en krijgt u een afspraak met de dienstdoende huisarts.

De assistente vraagt u naar de reden van uw spreekuurbezoek. Aan de hand van de hulpvraag reserveert ze voor u een bepaalde tijd. De gebruikelijke consultduur is 10 minuten. Hebt u meer tijd nodig bijvoorbeeld voor een gesprek, dan kunt u dit aan de assistente aangeven. Als de drukte het toelaat kan ze meer tijd voor u reserveren.
Wij proberen op deze manier zo goed mogelijk te plannen en de wachttijden zoveel mogelijk te beperken.

Spoedgevallen gaan altijd voor. Soms moet hierdoor ook een afspraak afgezegd of verschoven worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Het bezoek aan de huisarts gaat niet van uw eigen risico af. Wordt er na het bezoek aan de huisarts bloed onderzocht of andere onderzoeken gedaan, dan gaat dit wel van het eigen risico af. Ook medicijnen vallen onder het eigen risico.

Een longfunctietest of het maken van een hartfilmpje bij de huisarts gaat ook niet van het eigen risico af. Vindt dit in het ziekenhuis plaats, dan gaat het wel van het eigen risico af.

De assistentes, de praktijkondersteuners en de physician assistant hebben, net als de huisartsen, beroepsgeheim. Alles wat u hen vertelt, wordt dus als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Medische gegevens op de Huisartsenpost

De huisartsen en patiëntenorganisatie vinden het belangrijk dat een samenvatting van uw medische gegevens ook op de Huisartsenpost beschikbaar is. Dit kan voor de waarneming essentieel zijn.
In deze samenvatting worden ook de voorgeschreven en verstrekte medicijnen bijgehouden.
De Egmondse huisartsen zijn via een beveiligde, rechtstreekse internetkoppeling verbonden met de Huisartsenpost Alkmaar.

Privacy gegevens op de Huisartsenpost

Om te voorkomen dar er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de gegevens zijn er een aantal afspraken gemaakt om uw privacy te waarborgen. Er is alleen inzage voor de artsen (niet voor de assistentes) en deze inzage is bedoeld om optimale zorg te kunnen leveren.
Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het verstrekken van gegevens aan professionele derden in de huisartsenzorg, dan kunt u dit kenbaar maken bij de huisartsenpraktijk. Wij zullen dan de inzage in uw gegevens voor derden blokkeren.

Wij zijn aangesloten bij de zorggroepen voor de genoemde aandoeningen bij HONK Ketenzorg. De zorggroep heeft gespecialiseerde kennis over diabetes, Astma & COPD, hart-en vaatziekten en de ouderenzorg en ondersteunt uw huisarts bij het bieden van deze zorg in de praktijk. Daarmee streeft de zorggroep na dat u als patiënt de meest optimale zorg ontvangt. Zo is de zorg die u ontvangt gebaseerd op landelijke behandelrichtlijnen. In deze richtlijnen wordt de best mogelijke zorg beschreven die huisartsen u kunnen geven. Dat doen zij samen met de POH (praktijkondersteuner) en de assistentes. Ook kunnen andere zorgverleners worden betrokken, zoals de diëtist, podotherapeut en/of pedicure en de specialist (internist, nefroloog, longarts, cardioloog).

U kunt bloedprikken via Starlet in de Egmonden, dit gaat op afspraak. U belt: 085-7 736 736

Egmond aan den Hoef,
Dorpshuis de Hanswijk
Hanswijk 1

 

maandag
donderdag

 

8.30-9.30 uur
8.30-9.30 uur

Egmond aan Zee,
Verenigingsgebouw Egmond aan Zee
Julianastraat 5

 

maandag t/m vrijdag

 

8.00-10.00 uur

U heeft een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje nodig!

Als u bloed heeft laten prikken voordat u een afspraak op het spreekuur heeft, dan krijgt u de uitslag als u op consult komt. U hoeft dan niet te bellen.

Als u bloed heeft geprikt en geen afspraak heeft op het spreekuur, dan kunt u de praktijk bellen voor de uitslag.

Indien de huisarts het nodig vindt dat er onderzoek in het ziekenhuis plaatsvindt, dan kunt u een week na het betreffende onderzoek de uitslag bij de huisartsenpraktijk opvragen. U kunt ook een inlog aanmaken op Mijnnoordwest (Nwz.nl/mijnnoordwest) en daar uw eigen uitslagen inzien.
Is het onderzoek door de specialist aangevraagd, dan zal die u de uitslag geven of u kunt via Mijnnoordwest uw uitslagen bekijken.

Indien er een ECG of een ogen/fundusfoto (in het kader van de diabetes) is gemaakt; dan geldt de regel, geen bericht is goed bericht. Wij nemen anders contact met u op.

Als er een uitstrijkje is gemaakt in het kader van het bevolkingsonderzoek, ontvangt u thuis schriftelijk de uitslag via het bevolkingsonderzoek.

 • Uitslagen en gegevens van personen > 16 jaar worden niet verstrekt aan derden, dus niet aan uw partner/ouders/kinderen. U moet zelf de praktijk bellen of langskomen om uw uitslag te verkrijgen.
 • Uitslagen en gegevens met betrekking tot personen < 12 jaar worden uitsluitend verstrekt aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
 • Uitslagen en gegevens van personen tussen de 12 – 16 jaar worden aan het kind + wettelijke vertegenwoordiger doorgeven. Tenzij het kind bezwaar maakt tegen het doorgeven van uitslagen aan de wettelijk vertegenwoordiger.

Ons wordt vaak gevraagd of wij een briefje kunnen schrijven voor een geannuleerde reis of voor het uitstellen van een examen.

Wij mogen dat niet doen. Het is beleid dat een behandelend arts -uw huisarts- geen verklaringen afgeeft over eigen patiënten.
Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijk arts. Zo wordt voorkomen dat wij, als uw huisarts, in een belangenconflicht verstrikt raken.

Achteraf blijkt vaak dat een eigen verklaring voldoende is. Ter verduidelijking geven wij een KNMG-verklaring af waarin ons beleid wordt uitgelegd en die u bij uw eigen verklaring kunt voegen.
U kunt hier de KNMG verklaring downloaden en gebruiken in uw contact met de instantie die om een medische verklaring heeft gevraagd.

Wie mag dan wel een medische verklaring afgeven?
Als toch een verklaring wordt geëist wordt, moet een onafhankelijke arts die afgeven. Dat kan een huisarts van een andere praktijk zijn of een arts die door de eisende partij wordt aangewezen.
Die mag ook -alleen met uw schriftelijke toestemming- informatie bij ons opvragen.

Nee dat is niet nodig. Wij verwijzen u via een beveiligde e-mail verbinding en dan heeft de specialist de verwijsbrief al. U wordt aan de hand van deze verwijsbrief door hen opgebeld voor een afspraak.

Gaat u naar een ander ziekenhuis, dan horen wij dat graag, dan kunnen wij de verwijsbrief digitaal naar hen versturen.

Op de website van het Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar kunt u actuele informatie vinden over wat u mee moet nemen, hoe het consult verloopt en welke service het ziekenhuis biedt.

U kunt nadenken over uw wensen ten aanzien van behandelingen die u nog wel of niet meer wil zoals ziekenhuisopname of reanimatie. In het formulier wat u hier kunt inzien staan onderwerpen en keuzemogelijkheden die hier betrekking op hebben. U kunt deze voor uzelf invullen en bij ons afgeven zodat het in uw dossier komt of gebruiken in een gesprek met de huisarts.

Wil u een wilsverklaring invullen en daar wensen in vastleggen dan kan dat middels een voorgedrukt formulier dat u hier vindt of zelf omschrijven in dit formulier

U kunt de formulieren downloaden, invullen en deze getekend afgeven bij de praktijk of deze gebruiken in een gesprek met de huisarts. U kunt ook kijken op thuisarts.nl onder levenseinde.

Wat zijn de verschijnselen?

U voelt vaker aandrang om te plassen, maar per keer plast u minder. De aandrang op zich kan al pijn doen. Het plassen doet pijn of geeft een branderig gevoel. U kunt ook wat pijn hebben in uw onderbuik. De plas kan troebel zijn of er kan bloed in zitten. Bij een normale blaasontsteking heeft u geen koorts.

Een urineonderzoek op de praktijk is vaak voldoende om de ontsteking aan te tonen. De volgende vragen zijn belangrijk:

 • Heeft u pijn bij het plassen?
 • Heeft u pijn in de rug/onderbuik?
 • Heeft u deze klachten eerder gehad?
 • Voor vrouwen: Heeft u veranderde vaginale afscheiding?
 • Wat is uw temperatuur?
 • Bent u allergisch voor antibiotica, zo ja welke?

De assistente vertelt u wanneer u terug kunt bellen voor de uitslag van het urineonderzoek. Soms is het noodzakelijk, gezien uw klachten, geslacht, leeftijd of voorgeschiedenis alsnog een afspraak te maken. Dit kan de assistente u dan vertellen.

Instructies: Gebruik bij voorkeur de ochtendurine. Vang de urine op in een schoon potje (u kunt een potje met groene deksel uit de brievenbus bij de praktijk halen). Het beste kunt u het middelste stuk van de urine opvangen; plas eerst een beetje in de wc, vang het volgende beetje urine op, plas daarna uit in de wc. Bewaar het potje in de koelkast als u het pas later kunt brengen. Deze kunt u voor 11.00 naar de huisartsenpraktijk (laten) brengen?
U kunt ook op de praktijk plassen, er staan potjes op het toilet.

Wilt u het potje voorzien van uw naam en geboortedatum.
Ook kunt u er een briefje bij doen met de antwoorden op hierboven genoemde vragen, welke de assistente u anders bij het afgeven zal vragen.

Ja, die kans wordt iets kleiner.

We vergelijken hieronder 2 groepen mannen met elkaar.

Het zijn mannen tussen 55 en 70 jaar oud (die 13 jaar lang zijn gevolgd).
De onderstaande afbeeldingen laten zien dat door de PSA-test:

 • er meer prostaatkanker wordt gevonden (bij 125 in plaats van 62 per 1000 mannen)
 • er iets minder mannen overlijden aan prostaatkanker (5 in plaats van 6 per 1000 mannen)

Heeft het zin om te weten dat ik prostaatkanker heb?
Dit is voor iedere man anders. Wat belangrijk is om te weten:

 • Een snelgroeiende prostaatkanker kan dodelijk zijn. Door behandeling wordt de kans om eraan te overlijden kleiner. Een MRI scan geeft meer zekerheid of de prostaatkanker snelgroeiend is of niet.
 • Maar de meeste mannen met prostaatkanker hebben de langzaam groeiende soort en overlijden daar niet aan.
 • Als u weet dat u prostaatkanker heeft, kunt u zich een ‘patiënt’ voelen. Terwijl u helemaal nergens last van heeft.
 • U kiest misschien voor een behandeling. Terwijl behandelingen vaak niet nodig zijn. U loopt het risico onnodig behandeld te worden.
 • Behandelingen kunnen blijvende bijwerkingen hebben met invloed op uw leven, zoals erectieproblemen, incontinentie en darmproblemen.
 • Vroeg weten dat u prostaatkanker heeft, wil niet altijd zeggen dat u ook langer leeft. Mannen die weten dat ze prostaatkanker hebben leven gemiddeld even lang als mannen die het hebben maar het niet weten.

Dat ziet u in de tekening hieronder:

Over de PSA-test
Dit is een bloedtest. Uw bloed wordt getest op het stofje PSA (Prostaat Specifiek Antigeen). PSA wordt in de prostaat gemaakt.

Het PSA in het bloed kan hoger worden:

 • als u ouder wordt
 • bij een ontsteking van de prostaat
 • bij een goedaardige vergroting van de prostaat
 • bij prostaatkanker

Een PSA-test geeft dus geen zekerheid of u wel of geen prostaatkanker heeft.

 • Een verhoogd PSA kán op prostaatkanker wijzen, maar kan ook andere oorzaken hebben.
 • Bij een laag PSA is er een hele kleine kans dat u toch prostaatkanker heeft. Heel soms is de PSA namelijk niet verhoogd bij prostaatkanker.

Onderzoek naar prostaatkanker bij de huisarts
De huisarts kan 2 onderzoeken doen om te bepalen of u mogelijk prostaatkanker heeft:

 • Een PSA-test: Dit is een bloedonderzoek naar PSA. PSA is een stof die door de prostaat wordt aangemaakt. PSA zit in kleine hoeveelheden in bloed. PSA-onderzoek geeft geen zekerheid:
  • Is uw PSA laag (minder dan 1) en bent u ouder dan 60 jaar? Dan is de kans zeer klein dat u ooit last krijgt van prostaatkanker. Er is geen reden om de test te herhalen.
  • Is uw PSA normaal (tussen 1 en 3)? Dan is de kans op prostaatkanker klein. Er is geen reden voor verder onderzoek.
  • Is uw PSA verhoogd (3 of hoger)? Dit kan komen door prostaatkanker, maar ook door andere prostaatproblemen, zoals een vergrote prostaat of ontsteking van de prostaat.
   Weet uw huisarts niet waardoor dit komt? Dan is meestal verder onderzoek nodig door een uroloog.
 • Een onderzoek via de anus (rectaal onderzoek). Hierbij voelt de huisarts met een vinger hoe de prostaat aanvoelt. Is de prostaat knobbelig en hard, dan is meestal verder onderzoek nodig door een uroloog.

Wat zijn de verschijnselen bij prostaatkanker?
Prostaatkanker geeft meestal geen of pas in een heel laat stadium klachten. 1 op de 10 mannen met prostaatkanker krijgt op den duur klachten door de kanker, zoals:

 • botpijnen in rug of heup (door uitzaaiingen van de prostaatkanker)
 • minder eetlust
 • een ziek gevoel.

Plasklachten hebben bijna nooit met prostaatkanker te maken.

U kunt op de website www.zwangerwijzer.nl informatie vinden over de pre-conceptionele fase.ZwangerWijzer in het kort:

 • ZwangerWijzer helpt je met de voorbereiding op je zwangerschap.
 • Het is een vragenlijst voor vrouwen èn mannen op www.zwangerwijzer.nl.
 • Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.
 • Aan het einde van de vragenlijst krijg je een overzicht van je antwoorden.
 • Als er gezondheidsrisico’s zijn voor jou of je baby, krijg je informatie op de website.
 • Bespreek de aandachtspunten met je huisarts of verloskundige

Uw ideeën en suggesties, voor verbetering, stellen wij op prijs.
Bij de balie hangt een brievenbus waarin u uw suggesties kunt doen.

Lopen dingen niet zoals verwacht, laat het ons dan weten.

Ja, er is een AED op beide praktijken!

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, een handzaam apparaat om bij slachtoffers van een “hartstilstand” d.m.v. een elektrische schok het hart weer op gang te brengen. Bij een “hartstilstand” staat het hart vaak niet stil, maar kan niet pompen omdat de hartspiercellen niet synchroon samentrekken: blijft deze toestand bestaan, dan krijgen o.a. hersenen en nieren geen zuurstof en zal uiteindelijk de dood intreden.
Elke week worden zo’n 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, 15000 – 16000 per jaar!
De getroffenen zijn bij meerderheid 60+ en voor de helft bekend met een hartprobleem.
Maar ook bij jongeren (sporters) met een jong gezin kan als een donderslag bij heldere hemel een hartstilstand optreden.
De eerste 6 minuten zijn cruciaal; wordt binnen die tijd niet opgetreden, dan is de overlevingskans vrijwel nihil.

Bel daarom direct 112 (ambulance) en zeg dat het om een reanimatie gaat. De gemiddelde aanrijtijd van de ambulance is ongeveer 10-15 minuten.
Huisartsenpraktijk ‘De Karmel’ in Egmond aan den Hoef heeft een AED. Het gehele personeel is getraind in het gebruik hiervan.
Bel daarom naast 112 ook tel 072-5061263, optie 1 (spoednummer praktijk) om alarm te slaan.
Grote kans dat wij sneller ter plaatse zijn om het hart weer op gang te brengen.

Daarom, bij een hartstilstand:

 1. bel of laat 112 bellen en zeg dat het om een reanimatie gaat; vermeld zo mogelijk postcode, adres en huisnummer.
 2. bel daarna of laat bellen 072-5061263 optie 1 en meld hetzelfde.
 3. begin met reanimeren, waarbij hartmassage van 100 x per minuut het belangrijkste is.

Physician assistant (kortweg PA) is de naam van een relatief nieuw beroep èn een nieuwe functie in de gezondheidszorg in Nederland en werd in 2000 in Nederland geïntroduceerd naar Amerikaans model. In Amerika werken inmiddels rond 60.000 PA’s.

Een PA is iemand die geen arts is maar wel zelfstandig bepaalde taken van de arts kan overnemen, bijvoorbeeld het afnemen van een anamnese en het opstellen van een behandelplan. De PA biedt professionele medische zorg. Het handelen van een physician assistant valt wel altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een arts. De opleiding is een post-hbo master van tweeëneenhalf jaar, waarvoor men een afgeronde erkende opleiding op hbo-niveau in de gezondheidszorg moet hebben (bijvoorbeeld hbo-verpleegkundige), en tenminste twee jaar werkervaring in de directe patiëntenzorg.

Verwacht wordt dat de introductie van het beroep PA in Nederland zal leiden tot meer continuïteit en kwaliteit in de gezondheidszorg en tot een verhoging van efficiency en arbeidsproductiviteit in zowel de eerste- als in de tweedelijns zorg.

Steeds meer huisartsenpraktijken in de regio hebben een POH GGZ in de praktijk, zo ook uw huisarts. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.Vicino NHN is de organisatie die de POH GGZ beschikbaar maakt voor uw huisartsenpraktijk.

Hier vindt u relevante informatie over de POH GGZ van Vicino bij ons in de huisartspraktijk: Klik hier voor de folder.

De POH GGZ zal met u uw psychische klachten in kaart brengen; wilt u bij het eerste gesprek deze vragenlijst geprint en ingevuld meenemen? Voor de vragenlijst, klik hier.

Mentaal Vitaal is er voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en daar zelf mee aan de slag wil. Mentaal Vitaal geeft:

 • informatie
 • mentale fitness tips & oefeningen
 • online cursussen & therapie
 • verwijzing naar hulp

www.mentaalvitaal.nl 

Dan kunt u rechtstreeks een mail sturen naar de POH GGZ of POH GGZ Kind en Jeugd.
U wordt dan binnen een week benaderd. Dit is een andere werkwijze door het Corona virus. Normaliter moet u altijd via de huisarts een verwijzing naar de POH GGZ of POH GGZ Kind en Jeugd vragen. Dit is nu gewijzigd door het Corona virus waardoor u ons rechtstreeks mag benaderen.
Gesprekken met POH’s GGZ en POH GGZ Kind en Jeugd zijn kosteloos.
Wees er alert op dat dit (beeld)bellen is en geen face tot face gesprekken zijn.
Als de POH GGZ of POH GGZ Kind en Jeugd belt dan kan dit met een anoniem nummer zijn.
E-mailadres POH GGZ is rwolters@vicinonhn.nl (leeftijd vanaf 18 jaar).
E-mailadres POH K&J is rhoekstra@vicinonhn.nl (leeftijd t/m 17 jaar)

Wanneer u een vraag heeft over hulp in de huishouding, bij klusjes die u niet meer zelf kunt doen, boodschappen doen, vervoer, aanvragen van hulpmiddelen in huis of een scootmobiel, (mantel)zorg, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, geld, opvoeden en/of gezinsrelaties dan kunt u terecht bij het Sociaal Team Egmond.
De medewerkers van het Sociaal Team luisteren naar uw vraag, bieden ondersteuning, wijzen u de weg en denken met u mee. De vraag kan over uzelf gaan of over een buur, vriend of familielid.

U kunt contact opnemen met het sociaal team via: sociaalteambergen@debuch.nl
of op dinsdag van 15.00 tot 16.30 naar het inloopspreekuur gaan in Ontmoetingscentrum PostaanZee, Voorstraat 82A, Egmond aan Zee.

Wilt u vrijwilliger worden voor af en toe, een paar uur per week of bijvoorbeeld om iemand te rijden of iemand te bezoeken, meldt u dan aan via het sociaal team of kijk op internet bij: https://www.welzijnbergen.nl/organisatie/onze-vrijwilligers
of
https://www.teamvrijwillig.nl/ (ook voor Egmond)

Elk dorp heeft een eigen locatie voor bijeenkomsten, huiskamerprojecten en samen eten. Kijk op: https://www.welzijnbergen.nl/diensten/samen-eten

Egmond aan den Hoef:

 • Locatie: Dorpshuis De Hanswijk, Hanswijk 1B

Egmond aan Zee:

 • Locatie: Ontmoetingscentrum PostaanZee, Voorstraat 82a

Egmond Binnen:

 • Locatie: De Schulp, Visweg 45

Gaat u op reis naar het buitenland, dan is het verstandig advies in te winnen over benodigde vaccinaties en andere gezondheidsmaatregelen. U kunt hiervoor terecht bij:

De GGD Hollands noorden; reizigersadvies- en vaccinatiebureau, Hertog Aalbrechtweg 5 in Alkmaar 088-0100530

Schiphol: www.klmtravelclinic.nl

 

Het Respijthuis Alkmaar

In het Respijthuis kunnen mensen logeren die zorg nodig hebben. U kunt daarbij denken aan chronisch zieken of mensen die na een ziekenhuisopname willen aansterken. U kunt bij ons particulier verblijven óf met een WMO, WLZ of PGB indicatie. Een dagdeel, ochtend, middag of een avond is ook mogelijk.

In het Respijthuis zijn betrokken vrijwilligers aanwezig die 24 uur per dag de rol van gastvrouw en gastheer op zich nemen, gecoördineerd door twee professionals. De gasten hebben naast begeleiding soms ook professionele verpleging of verzorging nodig. Deze zorg wordt geboden door De thuiszorg van de Zorgcirkel.

Het Respijthuis Alkmaar:

 • logeeropvang
 • na een ziekenhuisopname herstellen
 • professionele zorg in een huiselijke omgeving
 • mantelzorgondersteuning

Bezoekadres:

Respijthuis Alkmaar
Van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar
072-5126665
www.respijthuis-alkmaar.nl

Voor aanmelding verblijf: Zorgcirkel te Alkmaar 072-5185563
E: zorgbemiddeling.westerhout@zorgcirkel.com

Mogelijkheden en aanmelding voor een verblijf in het Respijthuis

Particulier verblijf

Het is altijd mogelijk om particulier bij ons te verblijven. De kosten bedragen €150,- per nacht ( incl. 3 maaltijden per dag).

Mocht u verzorging of verpleging nodig hebben dan kunt u gebruik maken van de thuiszorg van De Zorgcirkel. Informeer bij Zorgbemiddeling van De Zorgcirkel naar de mogelijkheden.

Telefoon: 072 – 51 85 563
E-mail: zorgbemiddeling.westerhout@zorgcirkel.com

WMO indicatie

Het Respijthuis Alkmaar heeft een contract afgesloten met de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Voor een verblijf in het Respijthuis kunt u zich aanmelden bij de WMO in uw gemeente. De WMO consulente zal samen met u de mogelijkheden bespreken. De gast kan met een geldige WMO indicatie in het Respijthuis verblijven. Wij vragen een eigen bijdrage van €40 per dag voor o.a. organisatie, activiteiten en maaltijden.

Centrale nummer voor de afdelingen WMO: telefoonnummer 14072

http://www.alkmaar.nl/wmo

Ziektekostenverzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Bespreek de vergoedingsmogelijkheden met uw ziektekostenverzekering.

PGB logeeropvang/ kortdurend verblijf

U kunt met een PGB indicatie bij ons logeren. De kosten bedragen €150,- per nacht

Bespreek de mogelijkheden met uw ziektekostenverzekering en de Zorgbemiddeling van De Zorgcirkel.

Telefoon: 072 – 51 85 563
E-mail: zorgbemiddeling.westerhout@zorgcirkel.com

Dagopvang

Soms zijn er situaties dat de mantelzorger niet kan zorgen. De zorgvrager kan dan een dag of dagdeel bij ons verblijven. Kosten particulier: €75,- per dag ( incl. 3 maaltijden). Bespreek de mogelijkheden met de Zorgbemiddeling van De Zorgcirkel.

Telefoon: 072 – 51 85 563
E-mail: zorgbemiddeling.westerhout@zorgcirkel.com

Aansterken na een operatie

Het is mogelijk om na een operatie bij ons te logeren om aan te sterken voordat u weer naar huis gaat. Informeer bij uw transfer verpleegkundige naar de mogelijkheden of bespreek uw wensen met de Zorgbemiddeling van De Zorgcirkel.

Telefoon: 072 – 51 85 563
E-mail: zorgbemiddeling.westerhout@zorgcirkel.com

Spoedsituaties

Er zijn situaties denkbaar waardoor de mantelzorger onverwacht niet in staat is om te zorgen. We kunnen dan samen – al of niet in overleg met de huisarts of thuiszorgorganisatie bekijken of het Respijthuis en De Zorgcirkel de zorg tijdelijk kan overnemen. Het Respijthuis is ook in het weekend bereikbaar.

Thuiszorg De Zorgcirkel

In het Respijthuis wordt de dagelijks zorg geboden door de thuiszorg van De Zorgcirkel. Als u weer naar huis gaat neemt de eigen thuiszorgaanbieder de zorg weer over. De Zorgcirkel regelt de zorgoverdracht met de thuiszorgaanbieder in de thuissituatie.

Bent u of uw naaste bezorgd over uw klachten of gezondheid? Twijfelt u of iets kwaad kan? Kijk dan eerst op Thuisarts.nl. Daar leest u wat u kunt doen en of u de huisarts moet bellen. Ook kunt u de website: Moet ik naar de dokter?  raadplegen.

U kunt metingen die u thuis doet doorgeven aan de praktijk via de Uw Zorg Online app.
Ook kunt u via de praktijk een elektrische bloeddrukmeter lenen om een 30 minuten thuismeting te doen bij een verhoogde bloeddruk. U kunt hiervoor het formulier 30 minutenmeting invullen, klik hier voor het formulier. U kunt dit ingevulde formulier afgeven als u de bloeddrukmeter terugbrengt. Afhankelijk van de uitslag krijgt u een afspraak op het spreekuur en worden vervolgafspraken gemaakt.
Als u benauwd bent, kan de huisarts besluiten u een saturatiemeter van de praktijk uit te lenen. U kunt dan zelf uw zuurstofgehalte meten. De huisarts geeft u dan instructie wat te doen bij welke waarde.