U wilt toch ook optimaal behandeld worden? – Huisartsenpraktijk De Karmel – Egmond aan den Hoef
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Karmel
Herenweg 269 A 1934 BC
Egmond aan den Hoef

U wilt toch ook optimaal behandeld worden?

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Dit betekent dat wij u toestemming vragen om gegevens uit te wisselen met de huisartsenpost, het ziekenhuis (Noordwest Ziekenhuisgroep), de apotheek, de ketenzorg en het laboratorium, om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen en op de hoogte te zijn van uw laatste medische gegevens en medicijnen. Dit voorkomt fouten en dubbele onderzoeken.

Als u toestemming geeft, mogen alléén zorgverleners die u behandelen uw medische gegevens inzien als dat voor uw behandeling nodig is.

Wij hebben hiervoor uw schriftelijke toestemming nodig. Daarom doen wij hier in de Egmonden als huisartsenpraktijken deze oproep om dit formulier in te vullen, te ondertekenen en bij uw eigen huisarts af te geven.
Vul één persoon per formulier in. Heeft u meer formulieren nodig, dan kunt u die bij de praktijk ophalen of zelf kopiëren.

Wilt u ook toestemming voor uw kinderen regelen?
Voor kinderen tot 12 jaar: je geeft als ouder of voogd toestemming, klik hier voor het formulier.
Voor kinderen van 12 tot 16 jaar die toestemming willen geven: zowel de ouder of voogd én het kind zetten een handtekening, klik hier voor het formulier.
Vanaf 16 jaar geeft de jongere zelf toestemming en vult zijn eigen formulier in, klik hier voor het formulier.

De huisartsenpraktijk vermeldt uw toestemming in uw eigen dossier, vanaf dan zijn de medische gegevens in uw dossier beschikbaar voor andere zorgverleners, als zij u behandelen. Ook wordt het door ons aan het Noordwest Ziekenhuisgroep doorgegeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Informatie is te vinden op www.vzvz.nl en nwz.nl/toestemming

Wilt u het formulier bij de praktijk afgeven of naar ons mailen info@huisartsenpraktijkdekarmel.nl